Експерти

Надійність оцінок і рішень, прийнятих на основі міркувань наших експертів, досить висока, оскільки Міжнародна Біржа Ідей вимогливо ставиться до організації та спрямованості процедури збирання, аналізу та обробки отриманих думок.

Принципове значення має можливість забезпечення рівноправності фахівців різних напрямів, різного рівня компетентності, ерудованості у суміжних галузях знань з урахуванням специфіки досліджуваної проблеми.

Основні принципи, які декларуються під час проведення експертизи, і, відповідно, при відборі експертів: професіоналізм, об’єктивність, незалежність експерта, відсутність конфлікту інтересів в учасників експертизи, нерозголошення інформації, що стала доступною учасникам експертизи. Важливими параметрами відбору експертів є їх інтуїція, здатність творчо мислити.